GIẢI PHÁP MARKETING

MAGO cung cấp giải pháp marketing tổng thể gồm nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược marketing dài hạn và triển khai marketing. Quy trình Marketing Gốc giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu, quảng bá SP/DV và tăng doanh số.

Mago Marketing là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ phòng marketing thuê ngoài. Đưa giải pháp và tối ưu quy trình marketing giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Phân Tích Đánh Giá

Lập Kế Hoạch

Thực Thi Và Kiểm Soát

Đo Lường

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ?

Ông Đinh Hữu Chung

Phó Tổng Giám Đốc Tuần Châu Hạ Long

Ông Phan Ngụy Chung

Giám Đốc Công Ty Hóa Mỹ Phẩm Quốc Tế

KHÁCH HÀNG ĐỐI TÁC