Chuyển tới nội dung

หรูหรา ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้วลีและศัพท์ที่ทำให้คุณดูมีดีและหรูหรา

ครูดิวติวศัพท์: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคนชอบเที่ยว! พร้อมประโยคตัวอย่าง!

หรูหรา ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

Luxury, หรูหรา, in the English language, is a term that goes beyond material possessions; it encompasses a lifestyle, an essence of refinement, and a standard of excellence. In this article, we delve into the meaning and significance of the term “หรูหรา” in the English language, exploring related vocabulary, providing examples of usage, decoding symbols and components, emphasizing the importance of learning associated terms, and offering additional sources of information.

ความหมายของ หรูหรา ภาษาอังกฤษ

อธิบายความหมายและความสำคัญ

ในภาษาอังกฤษ, “หรูหรา” หมายถึงสิ่งที่มีมูลค่าสูง, มีคุณภาพเยี่ยม, และบ่งบอกถึงการมีระดับสูงของการดำเนินชีวิต. คำนี้ไม่เฉพาะเจาะจงที่สิ่งของวัตถุ, แต่ยังหมายถึงลักษณะการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสง่างาม.

การมีชีวิตหรูหราในภาษาอังกฤษมักเกี่ยวข้องกับการสะท้อนความเป็นผู้นำ, มีคุณภาพที่ดี, และมีสไตล์ชีวิตที่โดดเด่น. นักศึกษาภาษาอังกฤษควรทราบถึงความหมายของคำนี้เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้ถูกต้อง.

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความหรูหรา

การนิยามและอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเข้าใจคำว่า “หรูหรา” ในทางลึกซึ้ง, เราควรทราบถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง. นี่คือบางคำที่มีความเกี่ยวข้องกับคำ “หรูหรา” ในภาษาอังกฤษ:

 1. Luxury (หรูหรา): คำว่าหลักที่หมายถึงความหรูหราและมีมูลค่าสูง.
 2. Elegance (ความสง่างาม): การมีความงามและสง่างามในทุกๆ ด้าน.
 3. Sophistication (ความซอฟิสติเคชั่น): ความฉลาด, การเข้าใจและการมีระดับสูง.
 4. Opulence (ความทรงจำ): ความมีเงินและความสมบูรณ์.
 5. Refinement (ความประณีต): ความทรงจำและมีการปรับปรุงในทุกๆ ด้าน.

การทราบความหมายของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เรามีมุมมองที่มีประสิทธิภาพเมื่อพูดคุยหรือเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความหรูหรา.

ตัวอย่างประโยคและการใช้คำว่า หรูหรา ในประชากร

การนำเสนอตัวอย่างประโยค

 1. “She lives a life of luxury, surrounded by elegance and opulence.”

  • เธอมีชีวิตที่หรูหรา, โดยรอบไปด้วยความสง่างามและความทรงจำ.
 2. “Attending the gala was a luxurious experience filled with sophistication and refinement.”

  • การเข้าร่วมงานแซลล์เป็นประสบการณ์ที่หรูหรา, เต็มไปด้วยความซอฟิสติเคชั่นและความประณีต.
 3. “The hotel offers luxurious amenities and services to cater to the needs of its discerning guests.”

  • โรงแรมนี้提供สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่หรูหราเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่มีความละเอียด.

การใช้ตัวอย่างประโยคช่วยให้เราเข้าใจการนำคำ “หรูหรา” ไปใช้ในบริบทต่างๆ.

สัญลักษณ์และส่วนประกอบของคำว่า หรูหรา

การสำรวจสัญลักษณ์และส่วนประกอบ

การเข้าใจสัญลักษณ์และส่วนประกอบของคำ “หรูหรา” ช่วยให้เรารู้ว่าคำนี้มีมิติหลายด้าน. นี่คือบางสัญลักษณ์ที่อาจปรากฏ:

 1. รูปร่างและดีไซน์: สิ่งของที่มีการออกแบบที่ลงตัวและน่าสนใจ.
 2. สี: สีที่เป็นมิตรกับตาและมีความสวยงาม.
 3. การจัดวาง: การวางตำแหน่งที่เป็นระเบียบและมีความสมดุล.
 4. วัสดุ: วัสดุที่มีคุณภาพและทนทาน.

การตระหนักถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับคำนี้.

ความสำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การเน้นความสำคัญของการเรียนรู้

การทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “หรูหรา” เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงประเด็นในทางวัฒนธรรม. การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีความหมาย.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ หรูหรา

การแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. Engoo – คำศัพท์ “Luxury”
 2. Longdo Dictionary – คำว่า “หรูหรา”
 3. Clib PSU – คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 4. Longdo Dictionary – คำศัพท์ “LUXURY”

การใช้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้นักเรียนภาษาอังกฤษได้ข้อมูลเสริมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในหัวข้อนี้.

สรุป

การทราบเกี่ยวกับคำว่า “หรูหรา” ในภาษาอังกฤษไม่เพียงแค่เป็นความรู้ภาษา, แต่ยังเป็นการเข้าใจถึงความสำคัญและความหมายทางสังคม. การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, การใช้ตัวอย่างประโยค, และการสำรวจสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อนี้. นอกจากนี้, การให้แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมช่วยในการขยายความรู้และความเข้าใจ. ถ้าหากคุณกำลังศึกษาหรือสนใจในคำศัพท์ “หรูหรา” ในภาษาอังกฤษ, ข้อมูลที่ได้จากบทความนี้จะเป็นประโยชน์.

FAQs

1. หรูหรา คืออะไรในภาษาอังกฤษ?

“หรูหรา” ในภาษาอังกฤษหมายถึงสิ่งที่มีมูลค่าสูง, มีคุณภาพเยี่ยม, และบ่งบอกถึงการมีระดับสูงของการดำเนินชีวิต. คำนี้ไม่เฉพาะเจาะจงที่สิ่งของวัตถุ, แต่ยังหมายถึงลักษณะการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสง่างาม.

2. มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “หรูหรา” บ้าง?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “หรูหรา” มี

ครูดิวติวศัพท์: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคนชอบเที่ยว! พร้อมประโยคตัวอย่าง!

Keywords searched by users: หรูหรา ภาษาอังกฤษ หรูหราอลังการ ภาษาอังกฤษ, Luxury แปล, ความหรูหรา, ดูดีมีระดับ ภาษาอังกฤษ, ชีวิตหรูหรา ภาษาอังกฤษ, หรูหรา ภาษาจีน, เรียบหรู ภาษาอังกฤษ, luxurious แปลว่า

Categories: อัปเดต 62 หรูหรา ภาษาอังกฤษ

luxury. /ˈlʌkʃəri/ คำนาม ความหรูหรา, หรูหรา1. Gorgeous (กอร์’เจิส) เป็นคำ (adj.) มีความหมายว่า หรูหรา งดงาม สวยงาม ซึ่งคำนี้ใช้ได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชาย หรือ ใช้กับสถานที่ อากาศ อาหาร และสิ่งของได้อีกด้วย เป็นคำที่ความหมายดีมาก ๆ ตัวอย่างประโยค Hey, I love your boots – they’re gorgeous!(ลัค’ ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย, เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness. Nontri Dictionary. luxury. (n) ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, ของฟุ่มเฟือย

Gorgeous ใช้กับอะไรได้บ้าง

 1. The term “Gorgeous” (pronounced “กอร์เจิส”) is an adjective in the Thai language, signifying elegance and beauty. This versatile word can be applied to both females and males, as well as to describe places, weather, food, and various objects. Its rich meaning encompasses luxuriousness and attractiveness. For instance, one might use it to compliment someone’s appearance, like saying, “Hey, I love your boots – they’re gorgeous!” (19th June 2020). In the Thai context, “Gorgeous” serves as a highly positive and appreciative term, making it suitable for expressing admiration across a broad range of scenarios.

Luxury ภาษาไทยเขียนยังไง

Understanding how to express luxury in the Thai language involves delving into the concept of “ลัค’ ซะรี” (Luxury). This term encompasses various dimensions, such as opulence, indulgence, the pursuit of comfort and happiness, and the provision of lavish amenities for one’s well-being. The adjective form, “ลัค’ ซะรี,” is associated with extravagance and the enjoyment of luxurious comfort. Synonymous with voluptuousness, this term reflects a lifestyle characterized by refined tastes and the embrace of opulent pleasures. In the Thai language, “ลัค’ ซะรี” signifies not only material wealth but also the pursuit of a sumptuous and delightful existence. Whether referring to elegant surroundings, lavish experiences, or the possession of extravagant items, the term encapsulates the multifaceted nature of luxury in the Thai cultural context.

กอเจส แปลว่า อะไร

(Verb) คำว่า “กอเจส” มีความหมายว่าอะไรบางอย่างที่มีความงดงามหรือสวยงามมาก ๆ โดยมักใช้เพื่อบรรลุการละเลงหรือความประทับใจ คำนี้สามารถใช้แสดงถึงความหรูหรา สง่างาม หรือวิเศษในทางทั้งทางกายภาพและลักษณะทางจิตใจ มีความหมายใกล้เคียงกับคำอื่น ๆ เช่น “หรูหรา” หรือ “วิเศษ” ในบางกรณี มีคำที่มีความหมายใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น “สง่างาม” หรือ “น่ายินดี” คำนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เชิงบวกเพื่อเสริมความงดงามหรือความน่าทึ่งของสิ่งนั้น ๆ และมักเป็นทางการในภาษาไทย การใช้คำศัพท์เช่น “โอ่อ่า” หรือ “น่ายินดี” ยังเพิ่มเติมความน่าสนใจและการพูดคุ้นเคยในการใช้ภาษาไทยทั้งทางรูปแบบและความหมาย

ครูดิวติวศัพท์: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคนชอบเที่ยว! พร้อมประโยคตัวอย่าง!
ครูดิวติวศัพท์: คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคนชอบเที่ยว! พร้อมประโยคตัวอย่าง!
Grandiose แปลว่า ยิ่งใหญ่, หรูหรา, สง่างาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Grandiose แปลว่า ยิ่งใหญ่, หรูหรา, สง่างาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Majestic แปลว่า ยิ่งใหญ่, หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Majestic แปลว่า ยิ่งใหญ่, หรูหราโอ่อ่า, สง่างาม, มีอำนาจ | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Magnificent แปลว่า งดงาม, สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Magnificent แปลว่า งดงาม, สง่างาม, ดีเลิศ, หรูหราฟู่ฟ่า | Eng Hero เรียน ภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
เรียนอังกฤษ จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากประเภทเตียงและห้องพักของโรงแรม | ประเภทคำ, ศึกษา, ภาษา
เรียนอังกฤษ จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากประเภทเตียงและห้องพักของโรงแรม | ประเภทคำ, ศึกษา, ภาษา
Beauty Gift88สร้อยคอจี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทรงสี่เหลี่ยม หรูหรา A163 | Lazada.Co.Th
Beauty Gift88สร้อยคอจี้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทรงสี่เหลี่ยม หรูหรา A163 | Lazada.Co.Th
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
สวย ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง ใช้คำว่าอะไรได้บ้าง Beautiful แปลว่าอะไร คำศัพท์ ภาษาอังกฤษที่แปลว่า สวย
ไกลตัว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? - Youtube
ไกลตัว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ? – Youtube
อิโมจิ อักษรภาษาอังกฤษ หรูหรา ดำ ทอง – Line อิโมจิ | Line Store
อิโมจิ อักษรภาษาอังกฤษ หรูหรา ดำ ทอง – Line อิโมจิ | Line Store
รวมฟอนต์ภาษาอังกฤษสวย ๆ แบบเรียบหรู สำหรับงานออกแบบ - หางาน รับสมัครงาน : จ๊อบ อินดี้
รวมฟอนต์ภาษาอังกฤษสวย ๆ แบบเรียบหรู สำหรับงานออกแบบ – หางาน รับสมัครงาน : จ๊อบ อินดี้

See more here: thuengoaimarketing.vn

Learn more about the topic หรูหรา ภาษาอังกฤษ.

See more: https://thuengoaimarketing.vn/category/crime

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *