MARKETING CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

NỘI DUNG KHÓA HỌC MARKETING GỐC DOANH NGHIỆP

Khóa học marketing gốc cho chủ doanh nghiệp
Khóa học marketing gốc

CHUYÊN ĐỀ 1: HIỂU VỀ MARKETING

Chuyên đề 1: Hiểu về Marketing Mục tiêu chuyên đề: Hiểu bản chất marketing là gì? Ngành marketing hình thành do đâu? Nhu cầu xuất phát từ thực tế như thế nào? Tư duy marketing trong hoạt động doanh nghiệp.

 • Gốc rễ marketing, hình thành nghề marketing
 • Nhu cầu và mong muốn
 • Cung và cầu
 • Marketing là gì? Marketing qua các giai đoạn, Marketing 4.0

 

CHUYÊN ĐỀ 2: THỊ TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHỌN THỊ TRƯỜNG

Mục tiêu chuyên đề: Chọn phân khúc thị trường phù hợp với khả năng và mô hình doanh nghiệp. Xác định được sự ảnh hưởng và biến động thị trường lên mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Đo lường dung tích thị trường để xác định phương án đầu tư marketing có hiệu quả.

 • Thị trường là gì?
 • Sự vận động thị trường xoay quanh nhu cầu
 • Phân tích đặc thù của thị trường người Việt.
 • Phân loại thị trường
 • Xác định dung tích thị trường

 

CHUYÊN ĐỀ 3: KHÁCH HÀNG VÀ HÀNH VI MUA KHÁCH HÀNG

Mục tiêu chuyên đề: Xác định được khách hàng của mình là ai? Phân biệt rõ giữa khách hàng, người sử dụng sản phẩm dịch vụ. Thói quen sở thích của khách hàng, nhóm khách hàng tác động tới hành vi mua, thay thế, cải tiến sản phẩm.

 • Xác định được khách hàng, người sử dụng ?
 • Xây dựng bảng mô tả khách hàng
 • Xây dựng chân dung khách hàng
 • Xác định hành vi mua của khách hàng
 • Thói quen, sở thích, nhóm khách hàng ảnh hưởng tới thị trường

CHUYÊN ĐỀ 4: ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM, ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Mục tiêu chuyên đề: Hiểu được tầm quan trọng của định vị sản phẩm, định vị thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh. Hiểu rõ được thế nào là định vị sản phẩm, định vị thương hiệu, định vị công ty. Xây dựng chiến lược định vị sao cho hiệu quả. Cách thức xây dựng định vị thông qua các phương tiện nhận diện như: hình ảnh, ngôn từ, âm thanh, âm nhạc, câu chuyện, Video.

 • Tại sao lại định vị sản phẩm, định vị thương hiệu
 • Sự khách nhau định vị sản phẩm, định vị thương hiệu
 • Xây dựng chiến lược định vị
 • Đặt tên thương hiệu, nhãn hiệu
 • Kiểu dáng, quy cách sản phẩm
 • Bộ nhận diện hình ảnh
 • Bộ nhận diện đa phương tiện: Video, audio, âm nhạc, nhạc hiệu.
 • Câu chuyện thương hiệu

 

CHUYÊN ĐỀ 5: CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ CHIẾN THUẬT MARKETING

Mục tiêu chuyên đề: Xây dựng chiến lược marketing trong dài hạn, trung hạn. Xây dựng chiến thuật marketing phụ thuộc vào tình hình thị trường, biến động thị trường, ảnh hưởng môi trường chính trị, văn hóa, xã hội, sự biến động thị trường kinh doanh. Xây dựng chiến lược về sản phẩm, chiến lược về giá, chiến lược kênh phân phối, chiến lược về xúc tiến bán hàng. Xác định được điểm mạnh điểm yếu so với môi trường kinh doanh, những yếu tố tác động lên chiến lược marketing từ bên trong doanh nghiệp và bên ngoài thị trường.

 • Chiến lược công ty
 • Chiến lược sản phẩm
 • Chiến lược giá
 • Chiến lược kênh phân phối
 • Chiến lược xúc tiến bán
 • Chiến lược con người, quy trình, triết lý tư tưởng
 • Phân tích SWOT
 • Chiến lược marketing

 

CHUYÊN ĐỀ 6: TRUYỀN THÔNG MARKETING VÀ THỰC THI HOẠT ĐỘNG MARKETING

Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên hiểu được bản chất của truyền thông marketing, các phương tiện truyền thông marketing để từ đó xây dựng các phương thức tiếp cận ( giao tiếp ) với khách hàng. Thấu hiểu hoạt động quảng cáo, Pr. Xây dựng và kiểm soát hoạt động marketing hiệu quả. Hiểu được tâm lý mua hàng của khách hàng, hành vi chuyển đổi của khách hàng thông qua việc tiếp nhận thông tin ( nhận biết) về sản phẩm.

 • Bản chất của truyền thông marketing
 • Các phương tiện giao tiếp với khách hàng.
 • Xây dựng kênh giao tiếp với khách hàng thông qua phương tiện truyền thông
 • Hoạt động Quảng cáo, bản chất các kênh quảng cáo
 • Hoạt động Pr, lựa chọn hình thức pr phù hợp
 • Xây dựng và kiểm soát chiến dịch marketing
 • Tâm lý mua hàng và hành vi chuyển đổi của khách hàng

CHUYÊN ĐỀ 7: HOẠT ĐỘNG MARKETING NỘI BỘ

Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên nhận thức được tầm quan trọng của marketing nội bộ. Xây dựng hệ giá trị, thông điệp truyền thông cho mọi cán bộ công nhân viên

 • Xây dựng hệ giá trị và thông điệp truyền thông nội bộ
 • Xây dựng văn hóa tự hào về sản phẩm, dịch vụ công ty

CHUYÊN ĐỀ 8: ĐO LƯỜNG VÀ TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG MARKETING

Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên hiểu được cách thức đo lường marketing một cách hiệu quả. Tối ưu chiến dịch marketing hiệu quả.

 • Phương pháp đo lường
 • Phân tích số liệu
 • Quản trị hiệu quả hoạt động marketing

CHUYÊN ĐỀ 9: THỰC HÀNH LẬP CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG

Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên thấu hiểu ứng dụng phương pháp marketing gốc vào thực tiễn doanh nghiệp. Huấn luyện công cụ, kỹ năng giúp học viên thấu hiểu

 • Thực hành phương pháp định vị
 • Xây dựng thông điệp truyền thông
 • Sáng tác Slogan dựa vào mục tiêu định vị
 • Thực hành phương pháp Viral Marketing
 • Thực hành insight khách hàng
 • Hoạch định ngân sách và phân phối ngân sách truyền thông có hiệu quả

CHUYÊN ĐỀ 10: THỰC HÀNH LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING

Mục tiêu chuyên đề: Giúp học viên thấu hiểu ứng dụng phương pháp marketing gốc vào thực tiễn doanh nghiệp. Huấn luyện công cụ, kỹ năng giúp học viên thấu hiểu.

 • Lập chiến lược marketing cho doanh nghiệp
 • Xây dựng ngân sách thực hiện
 • Quản lý hoạt động thực thi marketing

 Để biết thêm về lịch khai giảng vui lòng truy cập: https://marketinggoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *