Chuyển tới nội dung

ครัวเรือน ภาษา อังกฤษ: เรียนรู้เคล็ดลับและฟีเจอร์ที่น่าทึ่งสำหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในบ้าน

คำศัพท์ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen

ครัวเรือน ภาษา อังกฤษ: ความหมาย, คำศัพท์, และประโยชน์

ครัวเรือนเป็นคำที่มีความหมายหลายแง่มุมในภาษาไทย ซึ่งถูกแปลเป็น “household” ในภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะไปศึกษาความหมายของคำว่า ครัวเรือน ในภาษาอังกฤษ รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง วิธีการใช้คำศัพท์นี้ในประโยค และประโยชน์ของการศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า ครัวเรือน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ, “ครัวเรือน” แปลว่า “household” ซึ่งเป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงชุมชนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้านเดียวกัน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนมีหลายคำ เรามาทำความรู้จักกับบางคำที่น่าสนใจ:

 1. Family (ครอบครัว): คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงครอบครัวภายในครัวเรือน เป็นกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์เชิงครอบครัวกัน เช่น พ่อ แม่ ลูก

 2. Residence (ที่อยู่): เป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงสถานที่ที่ครัวเรือนนั้น ๆ ตั้งอยู่ เช่น บ้าน, อพาร์ทเมนท์

 3. House (บ้าน): คำนี้ใช้เพื่อระบุสถานที่ที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงทั้งสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่รอบ ๆ

 4. Household items (ของในบ้าน): รวมถึงสิ่งของทั้งหลายที่ใช้ในการดูแลครัวเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ทำความสะอาด

 5. Domestic duties (หน้าที่ในครัวเรือน): คำนี้ใช้เพื่อบ่งบอกถึงหน้าที่และงานที่ต้องทำในครัวเรือน เช่น การทำความสะอาด, การทำอาหาร

 6. Household expenses (ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน): รวมถึงรายจ่ายทั้งหลายที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตทางการเงินในครัวเรือน

วิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในประโยค

การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในประโยคสามารถทำได้หลากหลาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์เหล่านี้:

 • “In my household, we share the responsibilities of domestic duties. My wife takes care of cooking, while I handle the household expenses.”
  (“ในครัวเรือนของฉัน เราแบ่งหน้าที่ในการดูแลครัวเรือน ภรรยาดูแลการทำอาหาร ในขณะที่ฉันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือน”)

 • “We recently moved to a new residence. The house is spacious, and we are still organizing our household items.”
  (“เราเพิ่งย้ายไปที่อยู่ใหม่ บ้านกว้างขวาง และเรากำลังจัดระเบียบของในบ้าน”)

ประโยชน์ของการศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษ

การศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน์มากมาย เรามาทำความเข้าใจว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้าง:

 1. การสื่อสาร:
  การรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้มีประสิทธิภาพกับครอบครัวหรือผู้อื่นที่อาศัยร่วมกันในครัวเรือน

 2. การเข้าใจเอกสาร:
  ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยช่วยให้คุณเข้าใจเอกสารทางกฎหมาย, สัญญาเช่า, หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในครัวเรือน

 3. การทำงาน:
  สำหรับบุคคลที่ทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น พนักงานบ้าน, การทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนช่วยให้การทำงานเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น

 4. การเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเอง:
  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองและครอบครัว เช่น การทำอาหาร, การจัดการทรัพย์สิน

การอ่านและการฟังเกี่ยวกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษ

การอ่านและการฟังเกี่ยวกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาทักษะทางภาษา นอกจากการศึกษาคำศัพท์, คุณสามารถใช้เวลาอ่านหนังสือ, บทความ, หรือฟังบทสนทนาเกี่ยวกับครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะการใช้ภาษา

 1. หนังสือและบทความ:
  ค้นหาหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในภาษาอังกฤษ เลือกจากหลายแหล่งที่นำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับของคุณ

 2. Podcasts และ Audiobooks:
  ฟัง Podcasts หรือ Audiobooks ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครัวเรือน เพื่อฟังการใช้ภาษาและได้ยินการใช้คำศัพท์ต่าง ๆ

 3. Online Courses:
  ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในหลายแหล่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน

ข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในประเทศไทย

การทราบข้อมูลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในประเทศไทยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณทราบถึงสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรส, สิทธิทางที่อยู่อาศัย

 1. กฎหมายว่าด้วยการสมรส:
  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสและการแต่งงานในประเทศไทย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของครอบครัว

 2. สิทธิทางที่อยู่อาศัย:
  ทราบถึงสิทธิและความรับผิดชอบในการอยู่อาศัย รวมถึงสัญญาเช่าที่อาจมีผลต่อครัวเรือน

การเรียนรู้คำศ

คำศัพท์ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen

Keywords searched by users: ครัวเรือน ภาษา อังกฤษ

Categories: อัปเดต 88 ครัวเรือน ภาษา อังกฤษ

(n) household, See also: family, Syn. ครอบครัว, Example: ในอนาคตข้างหน้า ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใช้กันหมด, Count Unit: ครัวเรือน“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการ ยอมรับนับถือหรือยกย่องจากสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน(n) สมาชิกในบ้าน, ครอบครัว, บ้านช่อง, ราชสำนัก householder. (n) เจ้าของบ้าน, พ่อบ้าน, หัวหน้าครอบครัว

หัวหน้าครัวเรือนคืออะไร

“หัวหน้าครัวเรือน” คือบุคคลในครัวเรือนที่ได้รับการยอมรับและความเคารพจากสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน เพื่อที่จะเป็นผู้นำหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจและส่งเสริมความเป็นอันดับในครัวเรือน. หัวหน้าครัวเรือนมักจะมีความรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดของครัวเรือน. การเป็นหัวหน้าครัวเรือนสามารถมีมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำ, ความเข้าใจทางสังคม, หรือการแสดงความเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี. บทบาทนี้ส่วนใหญ่จะมีผลในการกำหนดทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ดีต่อครัวเรือน.

Household มีอะไรบ้าง

The term “Household มีอะไรบ้าง” refers to the various components and members within a household in the Thai language. Within this context, (n)สมาชิกในบ้าน (household members), ครอบครัว (family), บ้านช่อง (household), and ราชสำนักhouseholder (head of the household) are integral aspects. Additionally, (n) เจ้าของบ้าน (homeowner), พ่อบ้าน (father), and หัวหน้าครอบครัว (family head) play essential roles within the household structure. This terminology helps elucidate the diverse elements and roles that constitute a household, providing a comprehensive understanding of its composition and organization in Thai culture.

โต๊ะกินข้าวภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

The term “โต๊ะกินข้าว” in English translates to a dining table. For instance, my father never had a specific table for writing before. Sometimes, he would write at the dining table. The counting unit for this is “ตัว,” and in Thai, it is defined as a table used for eating meals. This information is provided in the context of the Thai language.

หม้อหุงข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

The device known as a rice cooker in English is referred to as “[mø hung khāo]” in Thai. Specifically, in English, it is called a rice cooker. Additionally, the term for an electric rice cooker in Thai is “[mø hung khāo faifā],” while in English, it is known as an electric rice cooker. So, to clarify, the Thai term for a traditional rice cooker is “[mø hung khāo]” and for an electric rice cooker is “[mø hung khāo faifā].”

คำศัพท์ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen
คำศัพท์ ห้องครัว ภาษาอังกฤษ Kitchen
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
จัดมา 60 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นใน ครัวเรือน ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีอะไรบ้าง
จัดมา 60 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องครัว อุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นใน ครัวเรือน ที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน มีอะไรบ้าง
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่า… | บทเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษ ทำอย่างไรให้เก่งอังกฤษ Lingo Think In English!! :): คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่า… | บทเรียนภาษาอังกฤษ, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
Directional Paper: แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน - Youtube
Directional Paper: แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน – Youtube
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
8 Household | ครัวเรือน Ideas | Learn English, Learn Thai, Thai Words
ชายุโรปชุดถาดครัวเรือน Porcelain ภาษาอังกฤษ Afternoon ชุดถ้วยชากาแฟชุดชาชุด
ชายุโรปชุดถาดครัวเรือน Porcelain ภาษาอังกฤษ Afternoon ชุดถ้วยชากาแฟชุดชาชุด
นอร์ดิกเส้นสีดำเรียบง่ายภาษาอังกฤษจานปลาจานจานชามเซรามิกจานอาหารในครัวเรือนจานสีดำจานสี่เหลี่ยมโรงแรมบนโต๊ะอาหาร | Lazada.Co.Th
นอร์ดิกเส้นสีดำเรียบง่ายภาษาอังกฤษจานปลาจานจานชามเซรามิกจานอาหารในครัวเรือนจานสีดำจานสี่เหลี่ยมโรงแรมบนโต๊ะอาหาร | Lazada.Co.Th
🌸 ประกาศการขนส่งทางอากาศ แบรนด์ภาษาอังกฤษสากล 🌸 เครื่องเสริมอาหารอเนกประสงค์ในครัวเรือน น้ําผลไม้/กวน/ทําอาหาร | Lazada.Co.Th
🌸 ประกาศการขนส่งทางอากาศ แบรนด์ภาษาอังกฤษสากล 🌸 เครื่องเสริมอาหารอเนกประสงค์ในครัวเรือน น้ําผลไม้/กวน/ทําอาหาร | Lazada.Co.Th
กระปุกออมสินตัวอักษรภาษาอังกฤษ /กระปุกออมสินแก้วไม้ใส/กระปุกออมสินของเล่น/กระปุกออมสินครัวเรือน ราคาถูก
กระปุกออมสินตัวอักษรภาษาอังกฤษ /กระปุกออมสินแก้วไม้ใส/กระปุกออมสินของเล่น/กระปุกออมสินครัวเรือน ราคาถูก
Hilario ปฏิทินภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ ตารางงาน เครื่องเขียน ปฏิทินติดผนัง 2024 ขนาดใหญ่ ตกแต่งบ้าน วาระการประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ในครัวเรือน | Shopee Thailand
Hilario ปฏิทินภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ ตารางงาน เครื่องเขียน ปฏิทินติดผนัง 2024 ขนาดใหญ่ ตกแต่งบ้าน วาระการประชุม อุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ในครัวเรือน | Shopee Thailand
1 ชิ้น สามแถว 21 ช่อง เคสใส่ยา , 7 วัน กล่องยา , ภาษาอังกฤษ พกพาได้ ครัวเรือน ความจุขนาดใหญ่ ดูแลสุขภาพ กล่อง , พลาสติก กล่องเก็บยา , เม็ดยา ออแกไนเซอร์ | Shein Th
1 ชิ้น สามแถว 21 ช่อง เคสใส่ยา , 7 วัน กล่องยา , ภาษาอังกฤษ พกพาได้ ครัวเรือน ความจุขนาดใหญ่ ดูแลสุขภาพ กล่อง , พลาสติก กล่องเก็บยา , เม็ดยา ออแกไนเซอร์ | Shein Th
Upwith Store78Pcs ภาษาอังกฤษเกมกระดาน Deviant Moon Tarot ภาษาอังกฤษ รุ่นการ์ดสำหรับปาร์ตี้และครัวเรือนใช้ | Lazada.Co.Th
Upwith Store78Pcs ภาษาอังกฤษเกมกระดาน Deviant Moon Tarot ภาษาอังกฤษ รุ่นการ์ดสำหรับปาร์ตี้และครัวเรือนใช้ | Lazada.Co.Th
Dvd ภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย! สื่อบันเทิงภายในบ้าน
Dvd ภาษาอังกฤษ ราคาพิเศษ | ซื้อออนไลน์ที่ Shopee ส่งฟรี*ทั่วไทย! สื่อบันเทิงภายในบ้าน
100ชิ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรไม้จำนวนไม้ครัวเรือนตกแต่งมินิไม้เครื่องประดับศิลปะงานฝีมือจดหมายจอแสดงผลดิจิตอล | Lazada.Co.Th
100ชิ้นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอักษรไม้จำนวนไม้ครัวเรือนตกแต่งมินิไม้เครื่องประดับศิลปะงานฝีมือจดหมายจอแสดงผลดิจิตอล | Lazada.Co.Th

See more here: thuengoaimarketing.vn

Learn more about the topic ครัวเรือน ภาษา อังกฤษ.

See more: https://thuengoaimarketing.vn/category/crime

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *