Chuyển tới nội dung

กระหาย ภาษา อังกฤษ: ประโยคภาษาอังกฤษที่ทำให้คุณประหลาดใจ

Tualex Learn English |

กระหาย ภาษา อังกฤษ: แนวทางและความหมายที่ลึกซึ้ง

ความหมายของ กระหาย ในภาษาไทย

ในภาษาไทย, คำว่า “กระหาย” มีหลายความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบ context ที่ถูกใช้. หนึ่งในความหมายที่แพร่หลายคือการรู้สึกหิวน้ำหรือต้องการดื่มน้ำ. นอกจากนี้, กระหาย ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมและสังคม, เช่น กระหายความสำเร็จหรือความพึงพอใจ.

การอธิบายความหมายของคำว่า กระหาย และความหมายทางวิวัฒนาการของคำนี้ในภาษาไทย

คำว่า “กระหาย” เป็นคำที่มีต้นกำเนิดจากภาษาไทยโบราณ โดยมีรากศัพท์มาจากคำว่า “หาย” ซึ่งหมายถึง น้ำ. การเพิ่มคำนำหน้า “กระ” ให้กับคำว่า “หาย” ทำให้เกิดความหมายของการหายไป, หรือในกรณีของน้ำ, หมายถึงการหลุดออกไป.

ในแง่ทางวิวัฒนาการ, คำว่า “กระหาย” ได้รับการใช้เป็นที่นิยมในทุกๆ สภาพการใช้ภาษา, ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยประจำวัน, การใช้ในบทกวี, หรือในสถานการณ์ทางธุรกิจ.

การใช้คำว่า กระหาย ในประโยค

เพื่อให้คุณเข้าใจการใช้คำว่า “กระหาย” ในประโยค, นี้คือตัวอย่างประโยคที่เป็นไปได้:

 1. ความหิวของฉันทำให้ฉันกระหายน้ำ.
 2. เมื่อคุณทำสิ่งที่คุณรัก, คุณจะรู้สึกกระหายความสำเร็จ.
 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกกระหายความเข้าใจ.

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ กระหาย

เมื่อพูดถึงคำว่า “กระหาย” ในภาษาอังกฤษ, มีคำศัพท์และวลีที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้เพื่อเสริมให้เข้าใจมากขึ้น. นี่คือบางตัวอย่าง:

 1. Thirsty (หิวน้ำ): คำนี้ใช้เพื่อบอกถึงสภาพที่ต้องการดื่มน้ำ. เช่น “I am feeling thirsty” หรือ “It’s important to stay hydrated when you feel thirsty.”

 2. Success (ความสำเร็จ): การกระหายความสำเร็จเป็นความหมายที่มีความนิยมมาก, แสดงถึงความพึงพอใจในผลลัพธ์ของงานหรือกิจกรรมที่ทำ.

 3. Thirst for Knowledge (กระหายความรู้): ในทางวิชาการ, นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจสูงต่อการเรียนรู้บางอย่างจะถูกบอกว่ามี “thirst for knowledge.”

การใช้ กระหาย ในบทวรรณกรรมหรือกลอน

ในบทกวีและกลอนไทย, คำว่า “กระหาย” มักถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความลึกลงไปในความรู้สึกของผู้อ่านหรือฟัง. นักเขียนบางคนใช้คำนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ.

ตัวอย่างบทกวี:

กระหายท้องฟ้าริมทะเล ปลุกใจชะตาชมพระอาทิตย์ ส่องกระหายความหวัง ทุกช่วงเวลาในวันใหม่

ในทางประเด็นนี้, การใช้ “กระหาย” ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความหมายที่ลึกซึ้งและรู้สึกถึงความกระตือรือร้น.

ความเชื่อและประโยคที่เกี่ยวข้องกับ กระหาย

การสำรวจความเชื่อทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “กระหาย” นำเราสู่มุมมองที่หลากหลาย. ในบางที่, กระหายถูกเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและความมั่งคั่ง. ในทางตรงกันข้าม, มีคนที่เชื่อว่าการกระหายความสำเร็จมีรากฐานมาจากความพยายามและการทำงานหนัก.

ประโยคที่เกี่ยวข้อง:

 1. “การทำงานหนักทำให้เขากระหายความสำเร็จ.”
 2. “มุมมองที่เห็นความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญจะทำให้คุณมีพลังในการกระหายมากขึ้น.”

คำแปลและการใช้ กระหาย ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า “กระหาย” จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้มีความยาก. คำว่า “กระหายน้ำ” แปลเป็น “thirsty,” ซึ่งใช้ในทางการสื่อสารทั่วไป. นอกจากนี้, ยังมีคำศัพท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

 1. กระหายน้ำ (thirsty): แปลตรงจากคำว่า “กระหายน้ำ” และใช้ในทางประจำวันเพื่อแสดงถึงสภาพการต้องการดื่มน้ำ.

 2. กระหายชัยชนะ (Triumphant): คำนี้ใช้เพื่อบอกถึงความสำเร็จและชัยชนะ, มีต่อการทำสิ่งที่ตนตัวตนเองวางใจ.

 3. กระหายความสำเร็จ (Success): ในทางธุรกิจและการพัฒนาส่วนตัว, มีความเชื่อว่าความสำเร็จมีมาจากความพยายามและการทำงานหนัก.

 4. กระหายน้ำ (Thirst for water): การใช้คำนี้ในบทสนทนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ.

 5. กระหายความสำเร็จ (Thirst for success): การต้องการความสำเร็จและความมั่งคั่ง.

 6. Thirsty แปลว่า หิวน้ำ: การใช้คำว่า “thirsty” เพื่อแปลความหมายของคำว่า “หิวน้ำ” ในภาษาอังกฤษ.

การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในภาษาอังกฤษช่วยให้เข้าใจความหมายของ “กระหาย” อย่างลึกซึ้ง.

FAQs (คำถามที่ถามบ่อย)

Q: กระหาย แปลว่า อะไรในภาษาอังกฤษ?

A: คำว่า “กระหาย” แปลว่า “thirsty” ในภาษาอังกฤษ.

Q: กระหายชัยชนะ ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร?

A: “กระหา

Tualex Learn English | \”หิวข้าว\” คือ Hungry แล้วถ้า \”หิว(กระหาย)น้ำ\” ใช้คำว่าอะไร??

Keywords searched by users: กระหาย ภาษา อังกฤษ กระหายน้ำ ภาษาอังกฤษ, thirsty ภาษาอังกฤษ, กระหายชัยชนะ ภาษาอังกฤษ, กระหายน้ํา ภาษาอังกฤษอ่านว่า, กระหายความสําเร็จ ภาษาอังกฤษ, thirsty แปลว่า, กระหาย แปล, หิวภาษาอังกฤษ

Categories: รวบรวม 44 กระหาย ภาษา อังกฤษ

(v) thirst for, See also: be thirsty, Syn. หิว, อยาก, Ant. อิ่ม, Example: คนที่เพิ่งฟื้นจากไข้ใหม่ๆ จะกระหายน้ำมาก กระหาย (v) desire, See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want, Syn. อยาก, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ทุกคนกระหายที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสารthirst. (เธิร์ซฺทฺ) vi., vt., n. (ความ) กระหายน้ำ, ต้องการมาก, อยากมาก, See also: thirster n., Syn. longing, craving, crave. thirsty. (เธิร์ส’ที) n. กระหายน้ำ, อยากมาก, ต้องการความชื้น, ทำให้กระหายน้ำ, See also: thirstily adv. thirstiness n.(แดม’มิจฺ) { damaged, damaging, damages } n. ความเสียหาย, การทำให้เสียหาย, การทำให้ได้รับอันตราย, See also: damages n., pl. ค่าเสียหาย เงินชดเชยค่าเสียหาย vt. ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับอันตราย, เป็นภัย n. เสียหาย. damageable adj. damager n. ดูdamage. brain damaged.

กระหายน้ําภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

The term “กระหายน้ำภาษาอังกฤษ” translates to “thirst” in English. In the context of this term, “thirst” can be used as a verb, noun, or transitive verb. As a verb, it means the action of craving or desiring water, while as a noun, it refers to the state of being thirsty. Additionally, “กระหายน้ำ” can also signify a strong desire for something, as seen in synonyms such as “longing” and “craving.” The term “thirsty” (เธิร์ส’ที) is a related adjective, encompassing the desire for both water and moisture. The adverb “thirstily” (ทีสทิลี) and the noun “thirstiness” (เธิร์สทีเนสฺ) further emphasize the intensity of the desire for liquid. Overall, the word “กระหายน้ำภาษาอังกฤษ” encompasses a range of meanings related to the longing for water or a strong desire for something essential.

Damage อ่าน ว่า อะไร

Damage, pronounced as “อ่าน ว่า อะไร” in Thai, encompasses various aspects related to harm or injury. The term “damage” (แดม’มิจฺ) refers to the noun forms such as “damaged, damaging, damages.” It encompasses the concept of ความเสียหาย (damage), which includes the state of being harmed, the act of causing harm, and the result of exposure to danger. Additionally, damages can be further understood as ค่าเสียหาย, involving compensation or monetary reimbursement for the harm incurred. The verb forms of damage, like ทำให้เสียหาย and ทำให้ได้รับอันตราย, denote actions that lead to harm or pose a threat. The term “damageable” (adj.) characterizes something susceptible to harm, and a “damager” (n.) is an entity or factor that causes harm. In the context of brain damage, the paragraph provides a concise overview of the multifaceted aspects of the term “damage” in the Thai language.

Thirsty อ่านว่าอะไร

The term “Thirsty” is pronounced as “เธิร์ส’ที” in Thai. In the context of this term, it refers to the desire for water or a need for moisture. It can also be used more broadly to express a strong desire or craving for something. The word is associated with the act of quenching one’s thirst or providing moisture. Additionally, there are related terms such as “thirstily,” which is an adverb describing the manner in which someone may seek or consume liquids, and “thirstiness,” which refers to the state of being thirsty. It’s important to note that the term “bloodthirsty” is unrelated and denotes a different concept. This information is presented in the Thai language.

ชายหาดแปลว่าอะไร

ชายหาดคือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างแนวน้ำที่ขึ้นกับน้ำลงในทะเล หรือทะเลสาบ หรือแม่น้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นแถบยาวตามริมฝั่ง การสร้างเส้นหาดนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น กระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเล หรือทะเลสาบ ที่ส่งผลให้เกิดลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามนี้ขึ้น เพื่อที่จะเข้าใจพื้นที่ของชายหาดนี้ได้ดีขึ้น, ความกว้างและความลาดชันของพื้นที่เลยจะมีผลต่อลักษณะของชายหาด ถ้าความชันน้อยและระดับของกระแสน้ำขึ้นลงมีความแตกต่างมาก ๆ ชายหาดก็จะ…

Tualex Learn English | \
Tualex Learn English | \”หิวข้าว\” คือ hungry แล้วถ้า \”หิว(กระหาย)น้ำ\” ใช้คำว่าอะไร??
Tualex Learn English |
Tualex Learn English | “หิวข้าว” คือ Hungry แล้วถ้า “หิว(กระหาย)น้ำ” ใช้คำว่าอะไร?? – Youtube
สนใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
สนใจจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” ภาษาอังกฤษคืออะไร | Meowdemy
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
Top 33 คำศัพท์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ Gen Z ควรจำให้ขึ้นใจ
แคปชั่นขี้เมา ขี้เหล้า ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia
แคปชั่นขี้เมา ขี้เหล้า ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล » Best Review Asia
ประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight | เซฟไว้ฝึกพูดเลย | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Linlyn | Lemon8
ประโยคภาษาอังกฤษจากหนัง Twilight | เซฟไว้ฝึกพูดเลย | แกลเลอรีที่โพสต์โดย Linlyn | Lemon8

See more here: thuengoaimarketing.vn

Learn more about the topic กระหาย ภาษา อังกฤษ.

See more: https://thuengoaimarketing.vn/category/crime

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *